Margriet blogt

2020-03-04

Flexplek

De kantoortuin is bron van ziekte en ellende geworden. Decennia geleden is zo’n open ruimte ontworpen om samenwerking te bevorderen. Inmiddels is de tuin verworden tot de kop van jut. De laatste jaren stijgt de stroom klachten over geluidshinder en concentratieproblemen. Onderzoek onder bedrijfsartsen in het tv-programma ‘Monitor’ bevestigt deze ontwikkeling. Ik mis in alle...
lees verder

Megalomane geheimhouding

‘Sober’ versus ‘megalomaan’. Tweede Kamerleden versus architect. Dat laatste typeert de Binnenhofrenovatie beter, blijkt na het opheffen van de geheimhouding. De renovatieplannen voor het Tweede Kamergebouw lijken slachtoffer geworden van de strikte geheimhoudingsplicht. Gebrekkige communicatie tussen architect Ellen van Loon (bureau OMA) en betrokken Tweede Kamerleden spelen hierbij een rol. Verantwoordelijk staatssecretaris Knops van het ministerie van...
lees verder

Adieu excuustruus

We zwemmen nu in de derde of vierde emancipatiegolf. Hoogste tijd om oude kreten bij het vuilnis te zetten. Dan denk ik vooral aan de term ‘excuustruus’. Wat betekent die nu eigenlijk? Een vrouw die Truus heet en alsmaar haar excuses maakt? Waarvoor dan? Dat ze Truus heet of dat ze een vrouw is? Het...
lees verder

Polarisatie

De polarisatie in Nederland neemt toe. Ook al is het – in economisch opzicht – nog een van de welvarendste landen ter wereld. Maar het zakt op andere ranglijsten, zoals op die van kwaliteit van onderwijs. Tegenstellingen lopen op en politici én media helpen een handje mee. Twitter is zeer geschikt voor het opstoken van...
lees verder