datum 2020-03-04

Flexplek

De kantoortuin is bron van ziekte en ellende geworden. Decennia geleden is zo’n open ruimte ontworpen om samenwerking te bevorderen. Inmiddels is de tuin verworden tot de kop van jut. De laatste jaren stijgt de stroom klachten over geluidshinder en concentratieproblemen. Onderzoek onder bedrijfsartsen in het tv-programma ‘Monitor’ bevestigt deze ontwikkeling.

Ik mis in alle aandacht voor de ziekmakende kantoortuin de invloed van de flexplek. Een flexplek ín een kantoortuin is natuurlijk helemaal het toppunt van stress. De kantoortuin bestaat al meer dan dertig jaar. Het grote verschil met nu is dat de werkplekken in kantoortuinen vroeger waren ingedeeld volgens afdeling. Medewerkers die ongeveer hetzelfde werk deden zaten bij elkaar. Je kon dan makkelijk even met elkaar overleggen over een inhoudelijke kwestie, de aanpak van een klant of de verkoop van een product.

Een paar jaar geleden is de flexplek in zwang geraakt. De digitalisering en de smartphone maakten thuiswerken en flexplekken mogelijk. Dacht men. Een vaste kantoorwerkplek leek minder belangrijk met laptop en smartphone.  Geen indeling meer volgens soort werk maar puur op basis van individuele aanwezigheid. De onvermijdelijke behoefte aan bezuinigen deed de rest. Vooral ministeries kozen bewust voor veel minder werkplekken dan ambtenaren in hun nieuwe gebouwen. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Het ministerie van IenW en Buitenlandse Zaken naast Centraal Station spant de kroon.

Het woon-werkverkeer is helaas niet afgenomen door de thuiswerkoptie. Thuiswerken blijkt lang niet bij iedereen geliefd. De ochtendspitsfiles zijn niet korter geworden. Ze beginnen alleen eerder. Steeds meer mensen gaan vroeger naar hun werk, om een geschikte plek te kunnen veroveren. Dus ook de avondmensen. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de kwaliteit van hun werk en ook niet voor hun gezondheid.

Bovendien leidt al dat zoeken naar een geschikte werkplek tot tijdverlies en ergernis.  Bijna elke bureauwerker heeft voorkeur voor een bepaalde plek. Zonder geluidshinder van collega’s of tocht van de airco en mét ruimte en licht.

90% van de bedrijfsartsen krijgt klachten van personeel over vermoeidheid door geluidshinder en concentratieverlies, 80% rapporteert stress en 60% hoofdpijn. Deze klachten leiden steeds vaker tot ziekteverzuim. Negen van de tien bedrijfsartsen hoort van werknemers dat de kantoortuin een van de redenen is voor hun verzuim. Drie van de vijf bedrijfsartsen pleit daarom zelfs voor afschaffing van die vermaledijde ruimte.

Nu de flexpek nog.