Selectie uit publicaties

www.vvao.nl

Relatie vrouw en deeltijdwerk Aanbevelingen voor financiële onafhankelijkheid

Het Vrouwenpodium, een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties, vierde voor de tiende keer Prinsessendag. Dit gebeurde op de tweede maandag van september, in het Huis van Europa in Den Haag. Financiële onafhankelijkheid van vrouwen is het thema van 2018. Aanbevelingen om dit doel te halen zijn samengebracht in een alternatieve troonrede.
lees verder download pdf

www.vvao.nl

Aan de slag Impressie van het VVAO-seminar #PressforProgress

Internationale Vrouwendag vraagt aandacht voor vrouwenrechten wereldwijd. De eerste Vrouwendag in Nederland vond plaats in 1912. De 100-jarige VVAO vierde Vrouwendag op 8 maart jl. met een seminar in De Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Een prachtige locatie in Art Deco-stijl, met uitzicht op de Dam.
lees verder 

De Volkskrant

Nederlands om zeep helpen

Waarom zou je de Nederlandse taal om zeep helpen? Ik ben het eens met Martin Sommer die in de Volkskrant (20-8) strijdt tegen de verengelsing van onze universiteiten. En inderdaad is het Engels van de meeste docenten niet geschikt om een vak op academisch niveau goed over te dragen. Je eist dan bovendien nogal wat...
lees verder

www.haacs.nl

Renovatie ministeries De stoelendans is gestart

Het aantal rijksdienaren moest inkrimpen. In 2007 begon de efficiency-operatie ‘Vernieuwing Rijksdienst’. Dat leidde tot samenvoeging van diensten als inkoop en ict tot shared service centra. Ook het nieuwe werken leidt tot ander ruimtegebruik en minder vierkante meters. Reden voor fusies én een andere inrichting van ministeriegebouwen. Voeg daarbij nieuwe kwaliteitseisen aan klimaatbeheersing en duurzaamheid...
lees verder