Cultuurgijzeling

www.vvao.nl

datum 2010-11-17blz. n.v.t.

Cultuurgijzeling

Dat er van alles mis is met de PVV-volksvertegenwoordigers wordt elke dag duidelijker. Liegen en intimidatie komen tot nu toe aan het licht. Een partij die zo de mond vol heeft van ‘tuig’ en ‘straatterrorisme’ moet geen kamerleden hebben die zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van buurtgenoten, ontucht of misleiding met een onderneming.

Ik wilde eigenlijk nooit een woord aan deze club wijden. Want ik erger me juist aan al die actualiteitenprogramma’s die te pas en te onpas de naam van W. noemen, ongeacht het onderwerp. Maar goed, een keertje dan.

De waarheid verdraaien, daar is hun leider ook een meester in. De veiligheid op straat is – naast de bestrijding van de islam en van cultuur – hét issue van deze club. Daar ontlenen ze hun bestaansrecht aan. Maar welke partij wil geen veiligheid op straat?

De VVD en het CDA doen trouwens lekker mee. Het kabinet beloofde 3000 agenten erbij. In het eerste politiedebat in de Tweede Kamer blijkt al dat deze uitbreiding niet doorgaat.

Hun leider W. bejubelt constant ‘het volk’, dat zo graag op hem en de zijnen zou stemmen. Hij beledigt met zijn keuze van kamerleden ook nog eens zijn kiezers. Bovendien kent ‘het volk’ vele gezichten en stemt het gelukkig ook op veel andere partijen. De PVV valt steeds meer door de mand. Ze verdraaien de waarheid en versimpelen de werkelijkheid. Moet ‘het volk’ nog meer voorbeelden krijgen?

Het is goed dat de media helpen om deze beweging en haar kiezers een spiegel voor te houden. Hopelijk gaan ook VVD en CDA alsnog inzien dat ze gegijzeld worden door een beweging met te veel randfiguren, die belangrijke hervormingen blokkeert.

Flexibilisering in de arbeidsmarkt gaat niet door, kinderopvang wordt duurder gemaakt en cultuur is de vijand. Dit wordt simplistisch afgedaan met ‘linkse hobby’. Hoe lang kan dit simplisme doorgaan? De PVV is de tegenpartij pur sang.

Behalve het irritante geblaat over schrappen van cultuursubsidies moeten nu ook toegangskaartjes het ontgelden. Wat lees ik bijvoorbeeld in NRC (16-11-2010): “VVD laat PVV beslissen over hogere btw op kunstwerken en toegangskaartjes.” Als deze btw-verhoging van 6 naar 19% die de PVV wil, zou worden geschrapt scheelt dit de staatskas 90 miljoen. VVD-kamerlid Neppérus voelde aanvankelijk – evenals VVD-staatssecretaris Weekers – voor voorstellen van de oppositie, om dit bedrag via alternatieve accijnsverhogingen op te hoesten. Eind vorige week liet hij weten de amendementen toch te ontraden. Met als argument dat de wijzigingen in strijd zijn met de geest van het regeerakkoord. Tenzij de PVV zou instemmen met de alternatieve dekking.

Een zoveelste voorbeeld dat de VVD, met in haar kielzog het CDA, zich vrijwillig overlevert aan deze club met als enige vooruitzicht: het verplatten en splijten van de samenleving.