Nederlands om zeep helpen

De Volkskrant

datum 2016-08-27blz. 21

Nederlands om zeep helpen

Waarom zou je de Nederlandse taal om zeep helpen? Ik ben het eens met Martin Sommer die in de Volkskrant (20-8) strijdt tegen de verengelsing van onze universiteiten. En inderdaad is het Engels van de meeste docenten niet geschikt om een vak op academisch niveau goed over te dragen. Je eist dan bovendien nogal wat van zo’n docent.

Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen op de middelbare school goed onderwijs in de Engelse taal krijgt. Dat staat buiten kijf. Iedereen weet dat het een wereldtaal is, net als Spaans op andere continenten. Als je goed onderwijs hebt genoten in het Engels, ben je uitstekend in staat om Engelse (studie)boeken te lezen en lezingen in het Engels te volgen. Wie zelf in het Engels wil/moet presenteren of schrijven huurt iemand in of zorgt zelf voor extra scholing.
Frankrijk, ItaliĆ« en de Scandinavische landen zijn landen die hun taal en cultuur – ook in het buitenland – koesteren en promoten. Ook Duitsland kent zijn Goethe-instituten in het buitenland. Nederland zou hieraan een voorbeeld moeten nemen.