Selectie uit publicaties

www.vvao.nl

Een leven lang leren

Een levendige boel was het de eerste septemberweek in de studentensteden. Groepjes studenten liepen overal enthousiast rond om hun stad en elkaar te leren kennen. Toevallig speelde in Den Haag ook die week de Engelse band Coldplay. Het hele Malieveld stond barstensvol fans. Ik reed erlangs op weg naar huis na een studievoorlichtingsbijeenkomst. Toen ik...
lees verder

Humanistische Canon

Aletta Jacobs (1854 – 1929)

‘Het hooge doel der vrouwenbeweging is, om in de vrouw den mensch tot volle ontwikkeling te doen komen en daarvoor is onontbeerlijk opleiding tot zelfstandigheid.’ Haar hele leven heeft Aletta Jacobs zich ingezet voor verbetering van de positie van vrouwen. In de bundel Vrouwenbelangen (1899) verwoordt zij haar strijdpunten: economische en politieke onafhankelijkheid, wettelijke regeling...
lees verder

www.vvao.nl

Cultuurgijzeling

Dat er van alles mis is met de PVV-volksvertegenwoordigers wordt elke dag duidelijker. Liegen en intimidatie komen tot nu toe aan het licht. Een partij die zo de mond vol heeft van ‘tuig’ en ‘straatterrorisme’ moet geen kamerleden hebben die zich schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van buurtgenoten, ontucht of misleiding met een onderneming. Ik...
lees verder

BinnenbeRijk

De rijksdienst is nooit af Lessen uit veertig jaar vernieuwing

Tijdens het congres ‘veertig jaar vernieuwing van de rijksdienst’ op 18 maart jl. werden lessen getrokken uit veertig jaar vernieuwing. BinnenbeRijk gaat na wat P&O-veranderaars hiervan kunnen opsteken. tekst: Margriet Rutgers/illustratie: Huib Jans Is er reden voor verandermoeheid? Vinden we niet steeds hetzelfde wiel uit? Wat kunnen organisatieveranderaars leren uit de terugblik op zo’n 40...
lees verder