Selectie uit publicaties

BinnenbeRijk

Het internationale virus Diplomatenklasje nu toegankelijk voor andere ministeries

Het diplomatenklasje van Buitenlandse Zaken is het afgelopen voorjaar voor het eerst opengesteld voor andere ministeries. Veertien BZ-kandidaten en zes beleidsmedewerkers van SZW, EZ, OCW, Financiën, LNV en VWS volgden drie maanden de opleiding op de Haagse campus. Klasgenoten Anna van Zoest (BZ) en Wiebren van Dijk (SZW) vertellen over hun internationale aspiraties. Tekst: Margriet...
lees verder download pdf

Vizier

Toenemende invloed op inhoud opleidingen

Met de invoering van competenties in het mbo, ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden. Het lijkt logisch dat de werkvloer dan meer invloed krijgt op het onderwijsprogramma. Is dit werkelijk het geval of zijn er obstakels? Calibris peilt de mening van drie mensen uit het werkveld van respectievelijk Welzijn, Sport en Zorg: een...
lees verder download pdf

PM Special Vernieuwing Rijksdienst

De burger centraal Uitvoeringsorganisaties lopen voorop bij vernieuwing

Uitvoeringsorganisaties lopen voor op ministeries als het gaat om innovatie. Ze zitten minder complex in elkaar en hun taken zijn duidelijker afgebakend. PM polste het innovatiepeil bij de RDW, de Sociale Verzekeringsbank en het agentschap Uitvoering van EZ. Alledrie zijn betrokken bij de berichtenbox Mijnoverheid.nl, die moet uitgroeien tot het contactpunt tussen burger en overheid....
lees verder download pdf

Intermediar Multicultureel Talent

De kleur voorbij Drie wegbereiders over hun succes

Allochtonen van de tweede generatie zijn belangrijke wegbereiders. Drie succesvolle professionals blikken terug op hun jeugd, hun carrière en de verkleuring van Nederland. ‘Ik vond dat ik moest doorzetten en laten zien wat ik kon. Om de weg vrij te maken voor andere migrantenkinderen. Als 9-jarig jongetje belandde Boubkar el Bouchtaoui (44, geboren in Nador,...
lees verder download pdf