Selectie uit publicaties

BinnenbeRijk

Bouwen aan vernieuwing Rijkswaterstaat ziet kloof met Den Haag versmallen

Geen enkele organisatie besteedt zulke gigantische projecten aan als rijkswaterstaat. Dit vraagt om specialistische vakkennis op juridisch gebied en op het gebied van inkoop en projectmanagement. Rijkswaterstaat (RWS) is een uitvoeringsorganisatie met ruim 9300 medewerkers. In januari 2006 is de organisatie voortgezet als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Angeline van dijk, kwartiermaker...
lees verder download pdf

BinnenbeRijk

Naar een passende aanpak van conflicten

Conflicten tussen mensen horen bij het leven, dus ook bij het werk. Als spanningen bijtijds de nodige aandacht krijgen, is een oplossing langs juridische weg vaak te voorkomen. Leidinggevenden en P&O’ers zouden meer oog kunnen hebben voor sluimerende problemen in de werksituatie. Toepassing van de escalatieladder kan hierbij helpen. Wist u dat managers gemiddeld 30%...
lees verder

BinnenbeRijk

SZW kweekt bewustzijn met het Nieuwe Werken

Goede leidinggevenden zijn voorbeelden, inspirators en dragers van verandering. Dat is de boodschap van secretaris-generaal Maarten Ruys van SZW in het boekje ‘investeren in onze werkwijze: een kwestie van doen.’ Sleutelbegrippen voor die werkwijze: verbinden, kennis delen en verantwoordelijkheid nemen. Een gesprek met de SG en Marijke Spanjersberg, hoofd van de SZW-academie, over het Nieuwe...
lees verder download pdf

Intermediair Oriëntatiegids

Focus op je kwaliteiten Tips van professionals

In de zoektocht naar werk gaat het om meer dan een goede opleiding. Het is belangrijk om ook rond te kijken ‘buiten je eigen wereldje’. Doe je voordeel met ervaringen en tips van vijf hoogopgeleide allochtonen.
lees verder download pdf