Productinnovatie met kinderen

TNO Magazine

datum 2007-06-01blz. 9

Productinnovatie met kinderen Kids invent/event

Kinderen verzinnen in een speelse setting ideeën voor telecommunicatie. Dat is de gedachte achter het project ‘Kids Invent/Event’, met Amos Kater als initiatiefnemer vanuit KPN Strategie & Innovatieen en Marc Steen als projectleider vanuit TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

‘Wij volwassenen zijn vaak  belemmerd, we hebben vaak  oogkleppen op,’ zegt ir. Amos  Kater. ‘Tijdens een brainstorm  ongeveer tien jaar geleden, spraken  we over een telefoon met een  microfoontje in je kin en een  luidsprekertje in je oor. Dat vonden  we toen een raar idee… dat kon  toch niet! Maar tegenwoordig is dat  niet vreemd meer. Mensen lopen  nu met een dopje in hun oor te  bellen.’ Dat was de aanleiding voor  het ‘Kids Invent/Event’ project. Het  doel is om kinderen ‘zonder kaders’  de toekomst van telecommunicatie  te laten verkennen. ‘Bewust  hebben we gekozen voor kinderen  van KPN-medewerkers, want we  willen ook het creatief denken  binnen KPN stimuleren.’
Kater heeft de inbreng van TNO  gevraagd omdat TNO verstand  heeft van productontwikkeling én  van creatieve sessies. Gezamenlijk  is het project opgezet. Binnen twee  dagen na een oproep op het  intranet van KPN waren vijftig  kinderen aangemeld. Kater: ‘Om  niemand teleur te stellen, hebben  we drie woensdagmiddagsessies  georganiseerd in plaats van één.’

Kinderfantasie centraal
Na een kennismakingsspel gingen  de kinderen in groepjes uiteen, om  met een begeleider vanuit TNO een  verhaal te verzinnen. Elk groepje  kreeg een eigen thema, zoals  tovenaars, een tijdreis, of een  onbewoond eiland. Tijdens het  verhaal verzonnen de kinderen  ‘uitvindingen’ en tekenden die. Tot  slot kregen ze knutselmateriaal, om  hun ‘uitvindingen’ in elkaar te  zetten. Ir. Marc Steen: ‘We hadden  interesse in de producten én in het  proces. Onze rol was het creatieve  proces te stimuleren: wat voor  avonturen maken we mee? De  kinderfantasie stond centraal.  Soms hebben we bijgestuurd  richting telecommunicatie.’  Alle ideeën zijn inhoudelijk  geëvalueerd. Zo ook het idee van  Victor voor een ‘droomkussen’ –  ‘met een soort geheugenkaartje  erin: als je dan gaat slapen, krijg je  alleen maar leuke dromen.’ ‘We  hebben van dit project geleerd hoe  je met eindgebruikers – in dit geval  kinderen – een conversatie kunt  hebben, echt naar hen kunt  luisteren’, zegt Steen die een  proefschrift over innoveren samen  met eindgebruikers schrijft.

Andere sectoren
Initiatiefnemer Kater heeft een  aantal interessante ideeën  doorgegeven aan Business  Development: ‘Het kan best een  jaar duren, voordat er een echt  product uitkomt.’ ‘Deze aanpak zet  je aan het denken over New  Business’, voegt Steen toe. ‘Je kunt  bepaalde ideeën ook uitwerken in  partnerships.’
Dit soort innovatiesessies lijkt  tevens bruikbaar in andere  sectoren. Kater denkt bijvoorbeeld  aan dienstverlening in de zorgsector:  ‘Waarom draagt iedereen witte  jassen in een ziekenhuis?’

Info: marc.steen@tno.nl