Straatpioniers in Hoogvliet

Calibris Vizier

datum 2008-06-01blz. 14

Straatpioniers in Hoogvliet Werken aan samenhang

De Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet heeft het jongerenwerk in 2007 deels weer zelf opgepakt. Er is gekozen voor een buitengewone aanpak met de inzet van straatwijze jongeren. Projectleider Jeugd & Onderwijs Frans Temme vertelt in het deelgemeentekantoor over het plan van aanpak en de uitvoering.
Dit plan zorgt voor samenhang tussen allerlei activiteiten in wijken en basisscholen. Er zijn vijf wijkwerkteams ingesteld. Om deze wijkwerkteams te ondersteunen zijn in totaal vijf jongeren aangenomen. Twee hbo-functionarissen en drie mbo-functionarissen die UFO (Uitvoerings Functionaris in Opleiding) worden genoemd.

In Hoogvliet zijn vijf wijkwerkteams gevormd, waarin basisscholen en hun partners samenwerken voor de zogenoemde ‘Jeugd Kansen Zone’. De teams maken in hun gebied afspraken over planning en uitvoering van sport- en spelactiviteiten in en rond de scholen, over taakverdeling en over afstemming. De teams zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden en vastleggen van resultaten. Bovenwijkse en deelgemeentelijke instellingen dragen een steentje bij. “We willen vooral praktisch werken aan betere samenhang en niet alleen vergaderen,” benadrukt projectleider Frans Temme. “Op basis van het plan van aanpak kijken we met een ‘straatblik’ naar de structuur in de wijken.”

Extra straataanbod
Ter ondersteuning van de vijf wijkwerkteams begeleiden twee hbo-uitvoeringsfunctionarissen vooral het proces. De drie mbo-leerlingen in opleiding, de zogenoemde UFO’s, werken vooral in de praktijk op straat. Het speciale is dat deze drie UFO’s uit de wijk komen en de straattaal spreken en begrijpen. Temme: “Deze jongens kennen Hoogvliet goed en deden er al leuke dingen. Daarom hebben wij ze een leerwerkbaan aangeboden. Bovendien heeft de gemeente hiermee een extra straataanbod mogelijk gemaakt. Dus bovenop de reguliere brede schoolaanpak. Met extra budget voor activiteiten!”

Bruggen bouwen
De drie UFO’s hebben in september 2007 een leerwerkovereenkomst met de gemeente gesloten. Zij werken 24 uur werk per week en gaan een dag per week naar de opleiding Sociaal cultureel werk op mbo-4 niveau, van het Albeda College in Rotterdam. Op school hebben ze een stagebegeleider en Frans Temme begeleidt ze vanuit Hoogvliet. Twee van de drie: Greg Goveia en Rudolf Benn waren bij het interview aanwezig.
De jongens kijken goed rond in hun wijken. Greg werkt in vier wijken en ziet dat er grote verschillen in aanpak bestaan. “Wij proberen als UFO´s bruggen te bouwen tussen verschillende wijken en tussen kinderen binnen de wijken.” Ook praten ze met kinderen om uit te vissen waar ze behoefte aan hebben. Hij doet in de schoolpauze sport- en spelactiviteiten op het schoolplein. Verder heeft Greg samen met een natuurorganisatie meegedraaid met een buitenschoolse activiteit als hutten bouwen op een natuurspeelplaats. Intussen heeft hij daar ook een natuurcertificaat behaald. Hij heeft ook kinderen van twee naburige scholen met elkaar weten te verbroederen. “Er zijn nu totaal zo’n 25 à 30 kinderen die samen een balletje gaan rollen, terwijl ze elkaar eerst niet eens aankeken.”
Ook Rudolf is enthousiast over het praktische werk in zijn wijken. “Eerst hebben we meegedraaid met de brede school om te kijken hoe het er allemaal toegaat. Daarna heb ik geholpen met het organiseren van een speurtocht en een playbackshow. De komende vakantie ga ik meehelpen met de ‘Olympische Wereldspelen’. Dat is een soort spelmiddag. Ook komt er een wedstrijd: ‘Stemmen voor de wereld’. De kinderen mogen zelf een land kiezen dat ze willen vertegenwoordigen met zang, dans of muziek. Dit plan hebben we samen met het wijkwerkteam bedacht.” Rudolf vindt dat wat ze op school leren goed aansluit bij hun bezigheden in de wijk. Op het deelgemeentekantoor hoort hij soms onderwerpen die hij door zijn opleiding nu weet te plaatsen. “O dat doen wij al”, beseft hij dan. “Dat is best handig”. Op school bespreken ze met andere leerlingen dingen die ze in de praktijk tegenkomen. Dat bevalt hen goed. Allebei willen ze graag hun EHBO-diploma halen. Temme waarschuwt lachend dat er nog wel tijd voor de activiteitenbegeleiding over moet blijven.

Pionierswerk
Frans Temme vervolgt dat de activiteiten zich nu richten op kinderen van vier tot twaalf jaar. “We willen dit project in de toekomst uitbreiden, met als speerpunt kinderen van tien tot veertien jaar. We gaan daarin uiteraard samenwerken met onze partners uit het onderwijs, sportbuurtwerk en het welzijnswerk. De aanpak per wijk verschilt ook op deze terreinen.” Het blijft nog wel even pionierswerk. De functies zijn nieuw en ook de wijkwerkteams. “Ons uitgangspunt is: gedrag zien en begrijpen door contact op straat. Met hulp van ervaren jongeren met een vrije benadering.”
Calibris-adviseur Jack Klijs heeft de leerwerkbanen na gesprekken over de voorwaarden in oktober 2007 erkend. Hoogvliet werkt in een samenwerkingsverband met de basisscholen en de wijkorganisaties. Het gaat om leerbanen onder supervisie van welzijnswerkers. De deelgemeente wilde dit aanvullende activiteitenaanbod zelf organiseren en heeft Temme begin 2007 aangetrokken als projectleider en BPV-coördinator. Klijs heeft alle vertrouwen in deze projectleider, ‘een door de wol geverfde jongerenwerker.’ Dit jaar is gestart met drie deelnemers. Als de gemeente wil, volgen er wellicht meer.