Verzadigende voeding

TNO Magazine

datum 2007-03-01blz. 2

Verzadigende voeding Wapen in de strijd tegen obesitas

Nieuwe voeding ontwikkelen, waardoor mensen minder gaan eten. Dat is het doel van het project ‘Doelgroepenvoeding’ van TNO Kwaliteit van Leven. ‘Ons onderzoeksteam zorgt ervoor dat we de markt een totaalpakket kunnen aanbieden voor de ontwikkeling van verzadigende voeding’, vertelt biochemica dr. Annette Plijter.

Steeds meer mensen lijden aan obesitas, waardoor  het aantal mensen met hart- en vaatziekten en  ouderdomssuiker stijgt. Mensen veranderen maar  moeilijk hun eetgewoonten. Daarom is er grote  behoefte aan producten die de inname en opname  van voedsel beïnvloeden. TNO ontwikkelt daarom  nieuwe methoden die het effect van gezondheidsbevorderende  en verzadigende producten kunnen  vergroten. Het onderzoek beoogt dat kwalitatief  hoogwaardige voedingsmiddelen op de markt  kunnen komen.‘Wij hebben hiervoor alle expertise in  huis’, vertelt Plijter. Het team bestaat uit ingrediëntspecialisten,  fysiologen, voedingsstructuurdeskundigen,  toxicologen, analytici en marketingdeskundigen.
Mensen stoppen met eten als ze een vol gevoel  hebben. Een volle maag speelt hierbij een rol. Het  onderzoek richt zich dan ook op betere technieken  om de beste (combinaties van) ingrediënten voor  een nieuw product te identificeren. Plijter: ‘We  onderzoeken onder andere welke stoffen meer  volume in de maag veroorzaken en langer in de  maag blijven.’ Het team gebruikt hiervoor het TNO  Intestinal Model (TIM), een nagebootst maagdarmkanaal  in glas. ‘We brengen hiermee het hele  verteringsproces in beeld, waarmee we kunnen zien  en meten of een ingrediënt, of een combinatie van  ingrediënten, daadwerkelijk het gewenste effect  heeft.’ In aanvulling hierop heeft het projectteam  zelf een darmcelsysteem ontwikkeld. ‘Nu kunnen we  ook ingrediënten screenen op hun vermogen om  hormonen te activeren die een gevoel van verzadiging  oproepen. Koppel je dit darmcelsysteem en  TIM, dan kun je de effectiviteit van deze ingrediëntenmix  op de verzadigende werking in de mens  voorspellen – zonder proefdieren.’
Het is de bedoeling om dit jaar met de voedingsmiddelenindustrie  prototypes van nieuwe voedingsmiddelen  voor consumenten te ontwikkelen. TNO kan  fabrikanten daarnaast ondersteunen met registratie,  toxicologietests en claimaspecten. ‘Zo kunnen we  voedselfabrikanten een totaalpakket aanbieden.’

Info: annette.plijter@tno.nl